ทำให้โลกเป็นที่ๆ น่าอยู่ขึ้น

การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การสร้างสุขภาพ ความเหนือระดับ และ รูปแบบการใช้ชีวิต

MQDC

MQDC หรือ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบ แนวคิดที่ล้ำสมัย การนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้างและระบบงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และไม่ซํ้าใคร ซึ่งได้สร้างความน่าสนใจและทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมองมาที่เรา เราคือผู้ที่สร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสวยงาม มีแรงบัลดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และปลอดภัย

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร MQDC

แมกโนเลียส์ เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีรูปแบบการนำเสนอการใช้ชีวิตที่มีระดับด้วยการผสมผสานอย่างพิถีพิถันกับมาตราฐานคุณภาพระดับโลก พร้อมทั้งการให้ความสำคัญกับมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

แบรนด์วิสซ์ดอมนำเสนอรูปแบบการใช้แบบคนรุ่นใหม่ที่เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ และปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อดึงดูดผู้ที่กำลังมองหาการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับคนในสังคมและมีปฎิสัมพันธ์กันมากขึ้น

mqdc_logo


“ที่ MQDC เราประยุกต์ค่านิยมของกลุ่มบริษัท ดีที ให้เข้ากับทุกกิจกรรมที่เราทำเพื่อนำเสนอที่อยู่อาศัยที่ถูกวางแผน ออกแบบและก่อสร้างโดยมีพื้นฐานมาจากงานวิจัยผ่านการเก็บข้อมูลโดยอิงมาจากชีวิตจริง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น”


เยี่ยมชมเว็บไซต์

การค้าขาย, ออกแบบ และ การจัดการการก่อสร้าง

ฟอร์ม, ฟังก์ชันและการจัดหา

ดี ซูพรีม

ดี ซูพรีม

ดี ซูพรีม เป็นบริษัทจัดซื้อ นำเข้าและส่งออก ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล ที่ช่วยจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความต้องการของตลาดโดยยึดหลักของความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เยี่ยมชมเว็บไซต์
ดีที แพลนส์

ดีที แพลนส์

ดีที แพลนส์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาด้านออกแบบ การจัดการ และการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชย์ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย โครงการสำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

เยี่ยมชมเว็บไซต์
ดีที ดีไซน์

ดีที ดีไซน์

ดีที ดีไซน์ บริษัทออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ครบวงจรโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการนำนวัตกรรมและผลค้นคว้าวิจัยเข้ามาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบ พร้อมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนแม่แบบหลักพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในและการออกแบบภูมิทัศน์

เยี่ยมชมเว็บไซต์

สร้าง
พรุ่งนี้,
ในวันนี้

ก่อตั้งบนความเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อประโยชน์ของสังคมคือรากฐานของธุรกิจที่ดี

กลุ่มบริษัท ดีที มุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีต่อสังคมและโลกเข้ามาอยู่ในทุกๆ กิจกรรมกลุ่มบริษัทของเราถูกคาดหวังให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและผสมผสานการแสวงหาความสำเร็จในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นรากฐานของกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการยึดกำไรเป็นหลัก ซึ่งนั้นทำให้แต่ละบริษัทในกลุ่มของเราพร้อมใจร่วมบริจาครายได้ 2% โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อการกุศล

มูลนิธิและแผนงานเพื่อสังคม

พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

DT Families Foundation

องค์กรการกุศลที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศฮ่องกงและบริหารงานโดย บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) จากกรุงเทพ โดย DT FAMILY FOUNDATION มีความรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และงานการกุศลของกลุ่ม DTGO ในระดับนานาชาติ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

มูลนิธิพุทธรักษา

องค์กรการกุศลที่หยิบยื่นโอกาสทางการพัฒนาการด้านการศึกษา สติปัญญา และจิตวิญญาณให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินชิวิตที่มีสุขภาพดี มั่นคง และมีประโยชน์ต่อสังคม

เยี่ยมชมเว็บไซต์

New Heart New World

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจดีงาม ผ่านสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน ได้คิดและทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมและคนหมู่มาก

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผลลัพธ์

การยืนยัน