เราเพิ่มคุณค่าใน ทุกๆสิ่งที่เราทำ

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย เริ่มก่อตั้งในปี 2536 ด้วยพันธกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับให้การช่วยเหลือสังคม

เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานบนพื้นฐานขององค์กรที่มีจริยธรรม เพื่อมีส่วนในการสร้างคุณประโยชน์ต่อโลกใบนี้ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยมอบ 2 % จากรายรับสูงสุดของบริษัทในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่านการทำงานกับมูลนิธิที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมสร้างผลลัพทธ์ที่ดีให้กับทุกคน

ภายใต้แนวคิด “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” เราให้ความสำคัญกับการนำธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นให้ดีทีจีโอเป็นองค์กรแห่งการทำความดีพร้อมดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการค้าและเทคโนโลยี

ธุรกิจการจัดการก่อสร้างและการออกแบบ

การเงินและการลงทุน

ธุรกิจความบันเทิงและการสื่อสาร

ผลลัพธ์
การยืนยัน