ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรากับการเดินทางแห่งอนาคตที่ยั่งยืนด้วยกัน

คุณสมบัติที่เราต้องการ

เรามองหาคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ดังนั้นเราจึงมองหาบุคลากรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน

เราเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตขององค์กร การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการนำไอเดียที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคน

โอกาสในการทำงาน

หากคุณมองหางานในส่วนอื่น ๆ กรุณาส่งประวัติการทำงานและจดหมายแนะนำมาที่ recruit@dtgo.com

และบอกเราว่าคุณกำลังมองหางานอะไร หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 089-1297223 หรือ 099-5029555

ผลลัพธ์
การยืนยัน