ทำงานอย่างจริงจัง

ร่วมงานกับบริษัทหัวคิดแนวหน้าด้านอนาคตที่ยั่งยืน

เป็นส่วนหนึ่ง
ของอนาคต
เป็นผู้
เปลี่ยนแปลง
มีส่วนร่วม
ในการพูดคุย
สนับสนุน
สังคมให้ยั่งยืน
ทำงานที่เต็มไป
ด้วยความหมาย
สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ

ร่วมงานกับ DTGO

ที่ DTGO เรามองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้น เราไม่ได้มองหาเพียงคนที่ทำงานได้ เราต้องการคนที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานของเรา

เราเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้ประกอบการสูงและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความร่วมมือกันในการทำสิ่งใดๆก็ตาม ดังนั้นเราจึงมองหาบุคลากรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน เราเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตขององค์กร การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการนำไอเดียที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคน

careers-circle-01
careers-circle-02
careers-circle-03
careers-circle-04
careers-circle-05
careers-circle-06

เรากำลังมองหา
ผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

โอกาสในการทำงาน

Dees Supreme International Trade Manager (Chinese Speaking) Sorachai Building (Ekkamai BTS)
DT Design Senior Architect Sorachai Building (Ekkamai BTS)
DT Design Senior Interior Designer Sorachai Building (Ekkamai BTS)
DTGO Accounting Manager Sukhumvit 50
DTGO Legal Manager Sukhumvit 50
DTGO Organization Development Specialist Sukhumvit 50
DTGO Financial Manager Sukhumvit 50
DTGO Recruitment Manager Sukhumvit 50
DTGO Manager/Senior Manager Organizational Excellence Sukhumvit 50
MQDC AVP - Project Marketing Sukhumvit 50
MQDC Customer Service Sukhumvit 50
MQDC Project Development Executive Sukhumvit 50
MQDC Senior Sales Executives Sukhumvit 50
MQDC Marketing Manager Sukhumvit 50
MQDC Customer Experience Marketing Sukhumvit 50
MQDC Senior Healthcare Manager Sukhumvit 50
The Strand Finance and Wealth Management Suanplern, Rama 4
The Strand HR Director Suanplern, Rama 4
The Strand Sales and Marketing Director Suanplern, Rama 4
The Strand Senior Operation Officer Suanplern, Rama 4

ถ้าคุณมองหาโอกาสเกี่ยวกับงานที่ไม่มีในส่วนนี้, โปรดส่งประวัติการทำงานและจดหมายแนะนำมาที่ recruit@dtgo.com และบอกเราว่าคุณกำลังมองหางานอะไร หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 089-1297223 หรือ 099-5029555

ผลลัพธ์
การยืนยัน