ทำงานอย่างจริงจัง

ร่วมงานกับบริษัทหัวคิดแนวหน้าด้านอนาคตที่ยั่งยืน

เป็นส่วนหนึ่ง
ของอนาคต
เป็นผู้
เปลี่ยนแปลง
มีส่วนร่วม
ในการพูดคุย
สนับสนุน
สังคมให้ยั่งยืน
ทำงานที่เต็มไป
ด้วยความหมาย
สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ

ร่วมงานกับ DTGO

ที่ DTGO เรามองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้น เราไม่ได้มองหาเพียงคนที่ทำงานได้ เราต้องการคนที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานของเรา

เราเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้ประกอบการสูงและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความร่วมมือกันในการทำสิ่งใดๆก็ตาม ดังนั้นเราจึงมองหาบุคลากรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน เราเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตขององค์กร การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการนำไอเดียที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคน

careers-circle-01
careers-circle-02
careers-circle-03
careers-circle-04
careers-circle-05
careers-circle-06

เรากำลังมองหา
ผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

โอกาสในการทำงาน

สมัคร

ถ้าคุณมองหาโอกาสเกี่ยวกับงานที่ไม่มีในส่วนนี้, โปรดส่งประวัติการทำงานและจดหมายแนะนำมาที่ recruit@dtgo.com และบอกเราว่าคุณกำลังมองหางานอะไร หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 089-1297223 หรือ 099-5029555

ผลลัพธ์

การยืนยัน