นำองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความรัก , ศีลธรรม และจริยธรรม

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ คือผู้นำด้านธุรกิจและกิจกรรมการกุศลในภูมิภาคเอเชีย คุณทิพพาภรณ์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน World’s Most Ethical Companies องค์กรแรกของประเทศไทย การอุทิศการทำงานในการช่วยเหลือสังคมทำให้คุณทิพพาภรณ์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน ‘Hero of Philanthropy’ ของนิตยสาร Forbes อีกด้วย

EXECUTIVE COMMITTEE

 • ปกิต
  เอี่ยมโอภาส

  รองประธานกรรมการบริหาร

 • ผดุง
  ลิขิตสัจจากุล

  รองประธานกรรมการบริหาร

 • วิสิษฐ์
  มาลัยศิริรัตน์

  รองประธานกรรมการบริหาร

 • วรันยา
  ภูนวกุล

  กรรมการบริหาร

 • ธานินทร์
  พรศิริธิเวช

  กรรมการบริหาร

 • หรรสา
  สุสายัณห์

  กรรมการบริหาร

 • ดร. วิทย์
  สุนทรนันท์

  กรรมการบริหาร

ปกิต เอี่ยมโอภาส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

คุณปกิต เอี่ยมโอภาส หนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปีในหลายภาคส่วน อาทิ อุตสาหกรรมขนาดมหภาค การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ธนาคารและการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน นอกจากนี้คุณปกิตยังเป็นกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการบริหารขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้มุ่งสู่ระดับโลกอีกด้วย

ผลลัพธ์
การยืนยัน