เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้

ก้าวสำคัญของบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2536 ในช่วงแรกบริษัทมีธุรกิจหลักคือ การดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดินเปล่า ที่ดินทำสวนเกษตร ห้องเช่าต่าง ๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนและการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นรากฐานให้บริษัทเติบใหญ่เฉกเช่นทุกวันนี้

2542
การจัดตั้งบริษัทดี ซูพรีม

บริษัทซื้อขายสินค้าโทรคมนาคม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าสำเร็จรูประดับสากล บริษัท ดี ซูพรีม ให้ความช่วยลูกค้าในการจัดหาวัสดุหรือสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด

2545
การก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา

องค์กรการกุศลที่มอบโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการทางสติปัญญาและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแรง มั่นคง และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

2537
การก่อตั้ง แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลซึ่งมีการทำวิจัยผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกของนิสัยมนุษย์ ไปพร้อมกับการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่า พวกเขาจะได้รับบ้านที่ดีต่อสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2542
การจัดตั้งบริษัทดี ซูพรีม

บริษัทซื้อขายสินค้าโทรคมนาคม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าสำเร็จรูประดับสากล บริษัท ดี ซูพรีม ให้ความช่วยลูกค้าในการจัดหาวัสดุหรือสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด

2543
การก่อตั้ง ดีที แพลนส์

บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านออกแบบ การจัดการและการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพานิชย์ และการอยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งในประเทศไทย และประเทศจีน

2545
การก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา

องค์กรการกุศลที่มอบโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการทางสติปัญญาและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแรง มั่นคง และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

2548
การก่อตั้ง ดีที ดีไซน์

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนแม่แบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบภูมิทัศน์ และการให้บริการคำปรึกษาเรื่องการออกแบบ

การเดินทางของเรา
เพิ่งเริ่มต้น

ค่านิยมหลักขององค์กรจะทำให้เราสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

Dynamic

Teamwork

Goodwill

Open-minded

Dynamic

'แก่นของ Dynamic คือการรักษาคำพูดและรักษาเวลา'

คำพูดคือตัวแทน คือเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่พูด ถ้าหากไม่รักษาคำพูดเท่ากับว่าไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวเอง ทำให้คนไม่เชื่อถือ ดังนั้นหากเรารักษาคำพูดเท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติตัวเอง ซึ่งคนอื่นจะให้เกียรติกลับมา ส่วนการรักษาเวลาคือ การใช้เวลาทุกนาทีในทุก ๆ วันให้มีคุณค่ามากที่สุด ราวกับว่าไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นั้นเท่ากับว่าเราสร้าง Dynamic ให้กับชีวิตแล้ว

Teamwork

'คือ การช่วยเหลือต่อผู้ร่วมงานเสมอ'

แก่นของ Teamwork คือน้ำใจ เสริมจุดอ่อนและจุดแข็งของกันและกัน ทำงานกันเป็นทีม จะสามารถสร้าง Teamwork ที่ดีได้แน่นอน

Goodwill

'คือ คิดดี ทำดี และพูดดี'

คนเราสามารถสร้างสิ่งที่ดีได้จากภายในของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย แก่นของ Goodwill คือ เมื่อเราส่งต่อการคิดดี ทำดี และพูดดีให้กับผู้อื่นแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมาคือพลังให้การดำเนินชีวิตในทุก ๆ วัน

Open-minded

'คือ การเปิดใจให้กว้าง พร้อมรับโอกาสหรือความรู้ใหม่ ๆ'

ซึ่งถือเป็นรากฐานของทุกอย่าง ดั่งมีสุภาษิตจีนที่บอกว่า ‘ครูจะปรากฏ เมื่อลูกศิษย์พร้อม’ แปลว่าทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเหตุการณ์คือครู หากใจไม่ปิดกั้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นเสมอ

ผลลัพธ์

การยืนยัน