วิสซ์ดอมโซไซตี้ จัดกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟ ‘กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา’

30 Apr 2018Event

Share

วิสซ์ดอม โซไซตี้ โดย MQDC จัดกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะลูกบ้านโครงการวิสซ์ดอม และเดอะ มิวซ์ “กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา” เยือนราชธานีกรุงศรีอยุธยา แรงบันดาลใจสู่กรุงรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 วิสซ์ดอม โซไซตี้ โดย MQDC จัดกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะลูกบ้านโครงการวิสซ์ดอม และเดอะ มิวซ์ “กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา” เยือนราชธานีกรุงศรีอยุธยา แรงบันดาลใจสู่กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่มาให้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยลูกบ้านทุกท่านได้รับความสนุกสนานและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวในอดีตของชนชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

ผลลัพธ์
การยืนยัน