คุณทิพพาภรณ์ รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขา สตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกระทรวงแรงงาน

09 Mar 2018Corporate

Share

Thursday 8 March 2018 – Her Royal Highness Princess Soamsavali presided at the Ministry of Labor’s Outstanding Women awards ceremony

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานนพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กราบทูลถวายรายงาน ในโอกาสนี้คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับพระราชทานรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 29 ท่าน จาก 8 สาขา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คุณทิพพาภรณ์ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญและให้โอกาสในการทำงานของสตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร ผู้บริหารหญิงคนเก่งอีกหนึ่งคนขององค์กรที่ร่วมกันก่อตั้งและอยู่เคียงข้างองค์กรเสมอมา ทั้งคุณทิพพาภรณ์และคุณวรันยา รวมถึงสมาชิกองค์กรทุกท่านคือกลุ่มคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและร่วมกันพัฒนาให้กลุ่มบริษัทดีทีเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นรางวัลเกียรติยศนี้ ถือเป็นรางวัลของชาวดีทีทุกคน

ผลลัพธ์
การยืนยัน