กลุ่มบริษัทดีทีน้อมดวงใจ สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ”

27 Oct 2017Corporate

Share

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษัทดีที โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร พันธมิตรและสมาชิกองค์กร ร่วมจัดงาน น้อมตวงใจ…สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ”
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษัทดีที โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร พันธมิตรและสมาชิกองค์กร ร่วมจัดงาน น้อมตวงใจ…สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” ก้าวเดินตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน โดยภายในงานมีการแสดงวิดีโอสรุปกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” พร้อมกันนี้คุณพารณเป็นตัวแทนขึ้นกล่าวถึงพระราชกรณียกิจและพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณทิพพาภรณ์เป็นตัวแทนกล่าวถึงปณิธานของกลุ่มบริษัทดีทีตลอด 24 ปีของการดำเนินงาน และผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมกล่าวคำสืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” อีกด้วย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

กลุ่มบริษัทดีที

ผลลัพธ์
การยืนยัน