วิสซ์ดอม วัน-โอ-วันในงาน “Bangkok on Rails” ที่สยามพารากอน

22 Aug 2017Corporate

Share

โครงการ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี เป็นโครงการที่ที่ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และยังได้รับเลือกได้รับรางวัลเมืองอัจฉริยะ
22 สิงหาคม – โครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน (Whizdom 101) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้รับการยกย่องเป็นโครงการดีเยี่ยมบนเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร งาน “Bangkok on Rails” เริ่มต้นวันนี้ (22 สิงหาคม) ที่ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน ไปจนถึงวันจันทร์หน้า ตั้งแต่ 10.00 จนถึง 21.00 ทุกวัน โดยไม่คิดค่าเข้าชม สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย มีความมุ่งมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่า “การพัฒนาโครงการตามระบบขนส่งแบบราง” (Transport-oriented development: TOD) นั้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหลวงในอนาคต โครงการ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี นั้นเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลเมืองต้นแบบอัจฉริยะจากกระทรวงพลังงาน
ผลลัพธ์
การยืนยัน