NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/news_july_30_2019_main_4.jpg
Jul
30
2019

MQDC เปิดตัว “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายช่วงวัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562, กรุงเทพฯ – MQDC จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยระดับซูปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ที่ตอบโจทย์เรื่องการอยู่อาศัยของครอบครัวหลากหลายช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “Nurturing Intergeneration Happiness” โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นที่ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการแยกที่อยู่อาศัยออกมาจากครอบครัวใหญ่ ทาง MQDC เล็งเห็นว่าความสุขของทุกเจเนอเรชั่นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะโอกาสพิเศษ แต่ความสุขนั้นเกิดจากการอยู่ร่วมกันที่ต้องเกิดขึ้นได้ทุกวัน

“MQDC ยึดมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทุกช่วงวัยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” คุณวิสิษฐ์ กล่าว

“เราสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนหลายช่วงวัย การสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่คู่ธรรมชาติโดยมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการสร้างผลงานคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่”

คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC กล่าวว่า “เราร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ทำการศึกษาและวิจัยในประเด็นเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายวัย ทำให้เราเห็นแนวโน้มที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” (MULBERRY GROVE) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยหลากหลายช่วงวัย สร้างความผูกพันของครอบครัวให้แน่นแฟ้น ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสุขที่แท้จริง”

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” (MULBERRY GROVE) มีจุดเด่นที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. “Intergeneration Design” ที่อยู่อาศัยที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยแบบครอบครัว Intergeneration ครั้งแรกของที่อยู่อาศัยที่ออกแบบภายใต้แนวคิดอันเกิดจากการสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

2. “Caring Community” ชุมชนการอยู่อาศัยแบบ Intergeneration ที่มีความอบอุ่น สร้างสายสัมพันธ์และเกื้อกูลกันทั้งในครอบครัวและชุมชน “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” ออกแบบพื้นที่ให้ทุกคนในครอบครัวและชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

3. “Value Creation Neighborhood” การสร้างคุณค่าให้กับครอบครัวหลากหลายช่วงวัยและชุมชนโดยการอยู่อาศัยร่วมกันแบบ Intergeneration จะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของไทยในอดีตที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่และมีความกตัญญูเกื้อกูลต่อกัน

4. “5 dimensional well-being” ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นในทุกมิติ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสังคมที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงความสุขอย่างยั่งยืนนั้น จะสนันสนุนความสัมพันธ์ของสังคมกับธรรมชาติ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ชุมชนเพื่อนบ้าน รวมไปถึงสังคมและธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกคนและทุกช่วงวัย (Universal Design)

“และในปี 2562 นี้ แบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ จะเปิดทั้งหมด 3 โครงการ ใน 2 ทำเล มูลค่ารวมกว่า 19,000 ล้านบาท” คุณรุ่งโรจน์ กล่าว “ซึ่งโครงการแรกที่จะเปิดคือโครงการ Mulberry Grove สุขุมวิท ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท เพียง 250 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS เอกมัย โดยเป็นโครงการแบบ High Rise สูง 37 ชั้น จำนวน 286 ยูนิตและคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้” นายรุ่งโรจน์ กล่าว คุณชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ MQDC กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งโลเคชั่นของโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” (Mulberry Grove) ตั้งอยู่ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ บริเวณ บางนา

“เดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา เป็นโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ เนื้อที่ 300 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด ช่วง กม.7 ซึ่ง “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” จะตั้งอยู่ภายในโครงการดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ และอีก 1 โครงการจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบโลวไรส์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้” คุณชาคริต กล่าว
ผลลัพธ์
การยืนยัน