NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/M_507.jpg
Jul
13
2015

ดี ไอ ดีไซนส์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนาในงาน TUDA 2015

ในระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2558 บริษัทดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด โดยคุณบุญมา ยงประกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ได้นำโมเดลโครงการ 'ฟื้นฟูระบบคลองเพื่อชุมชนเมือง’' จัดแสดงภายในงาน TUDA 2015 ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรมแฟชั่นฮอลล์ นอกจากนี้ คุณบุญมา ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ 'เจ้าพระยา คลอง เมือง' โดยมีคุณพงศ์พร สุดบรรทัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ผลลัพธ์
การยืนยัน