NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/M_500.jpg
Jun
02
2015

วิสซ์ดอม คอนโดมิเนียม สนับสนุน Academy Fantasia Season 12

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 คุณถนอมศักดิ์ แก้วเขียว
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเว็อปเม้นต์
คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว 'Academy Fantasia Season 12'
ในฐานะที่วิสซ์ดอม คอนโดมิเนียม ให้การสนับสนุนรายการ
ภายในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก 12 นักล่าฝัน โดยรายการ Academy
Fantasia Season 12 จะเริ่มออกอากาศ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 19
กันยายน 2558 ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่น


ผลลัพธ์
การยืนยัน