NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/M_499.jpg
Jun
06
2015

วิสซ์ดอม คอนโดมิเนียมจัดบูธ InstraPrint งาน 'AF Reunion Concert'

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
ครอ์ปอเรชั่น ได้ร่วมงาน 'AF Reunion Concert' ในฐานะที่วิสซ์ดอม
คอนโดมิเนียม ให้การสนับสนุน โดยภายในงานได้มีการจัดบูธ InstraPrint
เพื่อให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปกับศิลปินเอเอฟพร้อม #whizdom
พร้อมรับรูปเป็นที่ระลึก โดยได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก


ผลลัพธ์
การยืนยัน