NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/news-aug-07-2018-main-1.jpg
Aug
07
2018

มูลนิธิพุทธรักษาสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศลาว

วันที่ 2 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ บริจาคเงินในนามมูลนิธิพุทธรักษาจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสภากาชาดไทย โดยมีดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลกระทบทางสังคมอาวุโส เป็นตันแทนมอบเงิน โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงิน ณ สภากาชาดไทย
ผลลัพธ์
การยืนยัน