NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/news-jun-26-2018-main-2.jpg
Jun
26
2018

Art4Worth ณ ชุมชนใต้สะพานพระราม 8

วันที่ 17 มิถุนายน 2561, กรุงเทพ – โครงการ Art4Woth โดยมูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ (Peace Gen) และน้อง ๆ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับครูเชาว์ หรือครูเชาวลิต สาดสมัย คุณครูประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 นำกิจกรรม Art4Worth ไปร่วมสนุกกับเด็ก ๆ กว่า 40 คน ณ ชุมชนวัดคฤหบดี (ชุมชนบริเวณใต้สะพานพระราม 8) โดยเด็ก ๆ ได้วาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” และได้มีกิจกรรมปั้นดินน้ำมันอีกด้วย ครูเชาว์ หรือครูเชาวลิต สาดสมัย ได้ทำงานาเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กในชุมชนแออัดเป็นเวลาหลายปี โดยครูเชาว์ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ผลลัพธ์
การยืนยัน